نسخه موبایل
www.atabe .ir
انجمن دانشگاهی توسعه علمی فرهنگی عتبات عالیات  


خبر ویژه

ثبت‌نام متقاضیان خدمت در تیم پزشکی
تکمیل کادر پزشکی اربعین 1396
ثبت‌نام متقاضیان خدمت در تیم پزشکی
آنچه گذشت

در محضر قرآن

واحد رسانه

بوی زیارت نیمه شعبان می آید
هفتمین مجلس مجازی پیاده های حسینی
اشک های روبروی مانیتور
ششمین مجلس مجازی پیاده های حسینی