2018 February 20 - سه شنبه 01 اسفند 1396

عوامل درون زای بیداری اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری
کد خبر: ١٦٣٥٢٦ تاریخ انتشار: ١٨ ارديبهشت ١٣٩٣ - ٢١:٠٤ تعداد بازدید: 2203
بیداری اسلامی » جهان اسلام » اخبار بیداری اسلامی
عوامل درون زای بیداری اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری


تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی ریشه در واقعیات تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارند، این مساله در دنیای اسلام و خصوصا منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل برخورداری از سابقه تمدنی و هویت اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این منطقه علاوه بر آنکه محل تلاقی تمدنهای کهن باستانی و ادیان بزرگ توحیدی می‌باشد به دلیل مسائل ژئواستراتژیک، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک و مساله انرژی از دیرباز کانون تحولات و توجهات قدرتهای بزرگ بوده است.

آنچه امروز پهنه وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را در برگرفته و با عنوان بیداری اسلامی از آن یاد میشود بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب،حوادثی بریده از ریشه‌های تاریخی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و فکری نیستند. لذا بررسی و ارائه تحلیل صحیح از رخدادهای اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا مستلزم مطالعه دقیق تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه خصوصا در قرن اخیر است. برخی از اندیشمندان رخدادهای کنونی را حاصل شکافهایی میدانند که قدمت آنها به چند قرن پیش باز میگردد.

با توجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد از میان رویکردهای سیاسی موجود، رهیافت «سازه‌انگاری» از قابلیت بیشتری برای تحلیل و تبیین تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار است، چه آنکه رویکردهای لیبرالیستی و رئالیستی و شئون مختلف آنها اگر چه برای تحلیل برخی از رخدادهای جهانی مناسب به نظر می رسند اما به دلیل نقش برجسته مفاهیمی همچون هویت، فرهنگ، ایدئولوژی، تاریخ و تمدن و تاثیر آنها  در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و توجه ویژه  رویکرد سازه ‌نگاری به این مفاهیم،به نظر می رسد  این روش، رهیافتی مناسب برای تحلیل صحیح رخدادهای منطقه باشد.

 ریشه‌های بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری را به چند روش میتوان مورد بررسی قرار داد؛ که از آن جمله میتوان به تقسیم‌بندیِ مبتنی بر عوامل سیاسی، فرهنگی،تاریخی و...غیره اشاره کرد، همچنین می‌توان آنها را به علل و عوامل طولانی مدت (تاریخی)، میان مدت(معاصر) و  کوتاه مدت(جاری) تفکیک کرد، علاوه بر این می توان آنها را به دو دسته عوامل ارزشی- هویتی و محیطی- تاریخی نیز تقسیم بندی کرد. با وجود نقاط مثبتی که هر یک از تقسیم بندی های ذکر شده از آن برخوردار می باشند، نگارنده، بنابر دلایلی از جمله تداخل موضوعی و هم پوشانی  تقسیم بندی های فوق، پژوهش حاضر را برحسب عوامل و ریشه های درونزا و برون زای بیداری اسلامی مورد مطالعه قرار داده است.

منظور از عوامل درون زا عواملی هستند که با فردِ انسانی و خود و ناخودآگاه انسانِ مسلمان در ارتباط بوده و طی فرایندی از نسلهای گذشته به او منتقل شده است و ماهیت حادث شدن(مثل وقوع یک انقلاب)را ندارد بلکه از انباشت اندیشه‌ها، خاطرات تاریخی، هویت ها و آرمانها تشکیل می گردد و مراد از عوامل برون زا حوادثی هستند که از خارج از فرد و اندیشه‌ی او نشات می گیرد و یک حادثه مشخص می تواند آن را ایجاد کند.ناگفته نماند که برخی از مسائل همچون بحران فلسطین، وقوع انقلاب اسلامی ایران و شکست الگوهای غیر اسلامی با وجود آنکه تحت عنوان  یکی از عوامل درون یا برونزا مورد بررسی قرار گرفته اند اما به دلیل برخورداری همزمان از بُعد تاریخی و هویتی ، قابلیت بررسی ذیل عنوان مجزای درون- برون زا را نیز داشته‌اند که نگارنده به جهت اجتناب از پراکندگی پژوهش از آن خود داری کرده و تنها با بیان توضیحات فوق،ترکیب آنرا به عهده مخاطب گذاشته است.

در نوشتار حاضر مواردی همچون شکست الگوهای غیر اسلامی و رشد اسلام خواهی، احساس سرخوردگی ، تحقیر تاریخی و بازگشت به هویت اسلامی، تلاش شخصیتهای بزرگ فکری و جهادی و جریان ساز اسلامی ذیلِ عنوان عوامل درون‌زا مورد کنکاش قرار گرفته اند و مواردی از جمله وقوع انقلاب اسلامی ایران، استعمار و حضور قدرتهای غربی در منطقه، بحران فلسطین و وجود حکومتهای فاسد، غربگرا و غیر مردمی تحت عنوان ریشه های برون زای  بیداری اسلامی  از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
 
 
بیداری اسلامی  در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری
فلسفه سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای، تاملاتی عقلانی است که ریشه در مبانی و بنیادهای معرفت دینی ایشان دارد که دو ویژگی بارز آن عبارتند از تلخیص از منابع دینی و سیره رسول الله (ص)و اهل بیت علیه السلام و دوم جنبه پاسخگوئی به مسائل عینی جامعه ،
 مقام معظم رهبری در بُعد فلسفی ازجمله فیلسوفان غایت گرائی هستند که مفاهیمی همچون سعادت و کمال اخروی،حیات طیبه و هدایت، اساس فلسفه سیاسی ایشان را تشکیل می دهند. از نگاه معظم له  هیچ مقوله ای اگر به موارد مذکور منتهی نشود اصالت ندارد و حتی مباحثی همچون عدالت  خواهی و مبارزه با استکبار نیز در صورتی مورد تائید هستند که در مسیر رسیدن به حیات  طیبه و علی الله باشند.

مقام معظم رهبری در تعریف مفوم سیاست معتقدند که تدبیر(سیاست)با وصف اسلامی صرفاً بر مدار حیات مادی و هدف و انگیزه‌های ظاهری در محدوده انتظار بشر و در عرصه رقابت برای تحصیل قدرت نیست، بلکه سخن از جلب رضایت خدا و ادای تکلیف، تحقق حیات طیبه، نیل به سعادت ابدی و رسیدن به کمال است
.

ایشان در مورد اهمیت به کار بردن واژه‌ها و مفاهیم مناسب و جامع برای توضیح و تحلیل صحیح مسائل و تحولات می‌فرمایند: یکی از چیزهائی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت لازم است، این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان، هم بایستی واژه‌سازی بشود، هم بایستی نهادسازی بشود. وقتی یک فکر جدید - مثل فکر حکومت اسلامی و نظام اسلامی و بیداری اسلامی - مطرح می شود، مفاهیم جدیدی را در جامعه القاء می کند؛ لذا این حرکت و این نهضت باید واژه‌های متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه‌های بیگانه وام گرفته شود، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند
.

 بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای مفهومی جدید محسوب نمی گردد و ماحصل تحولات اخیر نمی باشد، معظم له پیش از این در سخنان خود بارها این واژه را تکرار کرده اند. بیداری اسلامی به صورت موجز و مختصر در نگاه مقام معظم رهبری عبارت است از، ایجاد یک حالت برانگیختگی و آگاهی ای  در امت اسلامی که به تحولات و دگرگونی های بیرونی منجر میشود  
. در نگاه ایشان سخن از بیداری اسلامی سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تأویل و تفسیر نیست؛ بلکه این مفهوم به معنای یک واقعیت خارجیِ مشهود و محسوس است که فضا را انباشته و قیامها و انقلابهای بزرگی را پدید آورده و مهره‌های خطرناکی از جبهه‌ی دشمن را ساقط کرده و از صحنه بیرون رانده است .
 
در بیانات معظم له عوامل درون زا و بیرون زای بیداری اسلامی را هم میتوان یافت که ان شالله در یادداشت و تحلیل های آینده ارائه میگردد.
 
 
Share
1 | طرفدار پاسخگو | | ٢٢:١٣ - ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ |
0
 
0
پاسخ

سلام محضر دوستانی که زحمت کشیده اند برای تهیه این مطلب. عنوانش که انصافا خیلی قشنگ بود ولی باور بفرمایید اینطوری نمی شه مطلب رو خوند و اینطوری مطلب رو گذاشتن با این فونت و با این شکل یعنی این که خیالتون جمع این مطلب خونده نمیشه!!!!
واضح و مبرهن است که هیچ وقت کل یک متن رو زیرخط دار نمی کنند بلکه نکات مهم رو زیر خط دار می کنند. هر وقت ان شاء الله متن رو درست کردید ما میایم میخونیم، و نظراتمون رو عرض می کنیم.

این که این صفحه بیداری اسلامی رو راه انداختید تشکر ویژه ولی ان شاء الله به این نکات ظریف ولی مهم هم ان شاء الله توجه بفرمایید. یا علی.
2 | عباس | | ٢٣:٢٤ - ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ |
0
 
0
پاسخ
میشه فونتشو تغییر بدید تا ما هم بخونیم
3 | طرفدار پاسخگو | | ٢١:٢٩ - ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٣ |
0
 
0
پاسخ
سلام. عیدتون مبارک.
خیلی ممنون که پیشنهادات رو اعمال کردید، خیلی متن علمی و خوبی بود، فقط یه سوالی برام پیش اومده این متن و یا بهتر بگم مقاله علمی که البته ادامه هم دارد، کار دوستان در انجمن است یا از یک مقاله علمی دیگه استفاده شده و اینجا گذاشته شده؟
دلیل داره که این سوال رو پرسیدم، ممنون میشم پاسخ بدهید. تشکر.

پاسخ :
سلام و رحمت خدا. ممنون از حسن توجهتون, از انتقادات و پیشنهاداتتون استفاده شد. منبع این مقاله ها سایت خامنه ای دات آی آر هست.
4 | عباس | | ١٢:٠٩ - ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٣ |
0
 
0
پاسخ
من دارم درست میبینم؟؟؟؟؟؟؟؟
فونتش عوض شده!!!!!!!!

پاسخ :
بله درست میبینید تغییرات اعمال شده!
   
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | گالری تصاویر | لیست نظرات | درباره ما | RSS | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه